Rekvizīti norēķiniem, ziedojumiem - atbalsts dzīvnieku uzturēšanai.

IK ,,Zemgales poniji"

Reģistrācijas Nr. LV43602012832

Banka: A/S Swedbank

Konts: LV35HABA0551005740720